Archief

Posts Tagged ‘PvdA’

De bevolking

Ik zag op tv een interessant item de groei van de wereldbevolking op dit aardbolltje, en die is zorgelijk. We zijn binnen 100 jaar van 2 miljard naar 7 miljard mensen gegaan. Deze mensen hebben lang niet allemaal een leuk en gemakkelijk leven. Wij leven op olie en fosfaten. Wij produceren ons voedel op een intensieve manier.  Tomaten, paprika’s en champignons komen uit kassen en die moeten verwarmd worden.  De landbouw vereist grote hoeveelheden energieintensieve kunstmest die we onder andere maken van fosfaat, wat we afgraven in Algerije en die raakt nu snel op.  Zonder fossiele brandstof kunnen wij niet het voedsel produceren wat nodig is.  Nu ben ik optimist en denk wel dat we daar wel weer oplossingen voor gaan vinden.  Maar het is inderdaad nogal twijfelachtig dat we alle grondstoffen opmaken die we hebben. 

Wat is nu ?  Volgens het programma is het opmerkelijk dat bevolkingspolitiek een taboe is geworden. 

Ik ben atheïst en lees zelden de Bijbel.  De Genesis vertelt over Adam en Eva. Genesis 5 gaat over Adam en zijn familie. In totaal leefde Adam 930 jaar, en hij kreeg enorm veel kinderen.  Metusalach werd 969 jaar. Moet je voorstellen. Als die nu had geleefd dan had hij 902 jaar lang AOW gehad. Vergrijzing was een groot probleem. God was niet happy en vond de mensen slecht.  Toen dacht de HEER: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven hangen, hij is immers niets meer dan vlees; hij mag niet langer dan 120 jaar leven. Noach was een van de zonen van Adam, en werd door God gevraagd om een ark te bouwen. Noach was 600 jaar oud toen de zondvloed kwam. In Genesis 9 belooft God dat er nooit meer een zondvloed komt. 

Het lijkt op het eerste gezicht een merkwaardig stuk tekst. Mogelijk is de bedoeling om de lezer vrede te geven met de eindigeheid van een mensenleven ?  Later wordt in de Bijbel natuurlijk wel gezegd dat de aarde van de mens is en die zich moet vermenigvuldigen. Hier lijkt het toch net alsof als de Bijbel zegt “genoeg is genoeg”.

Mao heeft in China drastische maatregelen genomen om de bevolking in te perken; de zogenaamde één kind politiek.  Anders was de wereldbevolking al veel groter geweest. Koningin Juliana zegt in de troonrede van 1977 letterlijk “Nederland is vol”, wat Wiegel en van Agt hadden opgeschreven. Dat ging niet over immigratie of asielzoekers, maar gewoon over de drukte in het land. Over files. Over beperkte recreatieruimte. Over het aantal mensen in het vondelpark in de zomer.

Twee miljard mensen is natuurlijk meer dan voldoende.  Die 2 miljard zouden gemiddeld een veel leuker leven hebben dan de 7 miljard nu, maar we gaan naar 10 miljard.  Bevolkingskrimp wordt door de beleidsmakers gezien als een ramp.  Als de bevolking krimpt dan gaat de prijs van de huizen omlaag en gaat de economische groei stagneren.  Nou en ?  We zouden economische groei moeten relateren aan “per hoofd van de bevolking”, en we zouden de échte kosten moeten bekijken.  Hoeven we geen nieuwe wegen aan te leggen en lossen de files zichzelf op. Kunnen we ons richten op geluk in plaats van op welvaart. Kan iedereen biologisch voedsel eten, en krijgen we dus veel minder landbouwgif in het grondwater en dus minder kanker. Kun je op elke golfbaan altijd terecht. Enzovoorts …

Taboes zijn niet goed, maar deze is wel erg belangrijk. Het gaat niet over de persoonlijke levenssfeer van mensen, maar om wetgeving en overheidsbeleid, en deze toetsen tegen de effecten op de bevolking. Niet alleen in Nederland overigens. Het begint bij het besef dat we moeten krimpen en niet groeien.

Advertenties

Betrokken

Ik had me voorgenomen om niet teveel over de verkiezingen te schrijven want er wordt al zoveel over gesproken en geschreven. Maar de gebeurtenissen van de laatste weken brengen onderwerpen naar boven die mij verbazen.

De PVV gaat zeker een gote aanhang verwerven. Ik heb nog niemand ontmoet die zegt dat hij/zij op de PVV gaat stemmen. Dat is jammer, want zolang mensen dat niet durven ontstaat er ook geen uitwisseling van inzichten en ideeën. Hopelijk wordt de PVV zo groot (niet té groot graag) dat de stemmers het zelfvertrouwen krijgen om dat wel te durven, en ontstaat er een “coming out” van de stemmers na de gemeenteraadsverkiezingen zodat een discussie op gang kan komen.

Ik heb de laatste weken wél drie mensen gesproken, hoog opgeleid en van mijn eigen generatie, die eigenlijk zeggen; misschien moeten we wel een tijdje een soort van dictatuur hebben. Dat lijkt vreemd. We zijn een rijk en veilig land waarvan de inwoners zeggen zeer gelukkig te zijn, en er zijn waarschijnlijk 5 miljard mensen op de wereld die hier graag zouden wonen.  Mensen zoeken weinig bij zichzelf en vinden kennelijk dat de overheid alle problemen moet oplossen, in plaats van zelf bij te dragen. Men voelt zich niet vertegenwoordigd en betrokken bij de politiek en de macht. 

Dat de afstand met de politiek groter wordt is eigenlijk wel logisch. Vroeger stemde een katholiek op de KVP en een arbeider op de PvdA. Deze natuurlijke verbinding is verloren gegaan, door secularisering en doordat politieke partijen niet meer direct het belang van één groep vertegenwoordigen, en mensen gaan dus “zweven”. Een politieke partij moet een mening hebben over heel veel onderwerpen, en dus zal iedere kiezer zich op veel onderwerpen niet herkennen in de partij waarop hij stemt. dat kan bijna niet anders. Als je een partij zoekt die precies vindt wat jij vindt, dan moet je je eigen partij oprichten met één lid. Zodra er een tweede lid bij komt wordt het al moeilijk. De kiezer denkt waarschijnlijk meer na dan vroeger en heeft een mening. Mensen voelen zich ook niet verwant met alle mensen die in een politieke partij actief zijn. Dus een kiezer kiest en doet dat op basis van de GGD; de “Grootste Gemene Deler”. En dat is per definitie fragiel. Vervolgens gaan de gekozenen vier jaar aan de slag en die doen dus regelmatig iets anders dan de kiezer wil, en dat is dan teleurstellend. De meeste Nederlandse politici zijn misschien wel wat ijdel, maar ook wel bevlogen en doen echt wel hun best binnen de bestaande structuur. Het probleem zit wel degelijk in de structuur van onze democratie.

In deze afgelopen crisis rond Uruzgan kun je zien dat de coalitiepartners worden gedwongen in een schizofrenie. De Christen Unie trekt de minste aandacht, maar had als probleem dat hun ministers de missie wel wilden verlengen (daar zijn goede argumenten voor), terwijl de tweede kamerfractie dat niet wilde. Hoe communiceer je dan met je achterban ? Het CDA wilde de missie verlengen terwijl 70% van het parlement dat niet wil, en 70% van de bevolking dat ook niet wil. Dat is een inherent probleem in de huidige structuur en de cultuur van coalities.

Onze democratie is een bijzonder onvolkomen instutuut. Het is bijna 100 jaar oud (bij de grondwetswijziging van 1922 kregen vrouwen actief kiesrecht). Toen was Nederland nog gelovig.  In 1915 waren er 75.000 telefoons in Nederland. Nu zitten meer dan 10 miljoen Nederlanders op Hyves, Facebook of LinkedIn. Ministers kunnen uit de ministerraad direct naar hun volgers twitteren, maar we stemmen we nog steeds met een rood potloodje. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat de maatschappij zich zó ingrijpend heeft vernieuwd terwijl het belangrijkste instituut, de macht, zich helemaal niet heeft ontwikkeld. Komt dat omdat de macht alleen van binnenuit kan veranderen; er is immers geen “hogere macht” die iets afdwingt ?  Is de onvrede van de bevolking de hogere macht ? Die is nogal amorf en is dat de reden dat er geen ontwikkeling plaatsvindt ? Kan die verandering democratisch plaatsvinden of is een “bestorming van de Bastille” nodig.  En zien we die misschien nu ? 

D66 was altijd de partij van de staatsrechtelijke hervormingen maar het is geen onderwerp in de verkiezingen meer. En wat er over gezegd wordt is niet zo belangrijk.  Provincies en Waterschappen afschaffen en minder ministeries zal wel kosten besparen, maar lost dit probleem niet op.

Mij dunkt dat we beter naar méér democratie kunnen gaan dan naar minder democratie. Het huidige model geeft wel een bepaalde stabiliteit. Als je elke dag doet wat de meeste Nederlanders vinden, en maar weinig mensen kunnen versatnd van zaken hebben, dan gaat het vast niet goed.  Dus meer educatie en communicatie is wel wenselijk bij meer en directere democratie. 

Misschien moeten we naar een model waarbij de regering losser staat van de politieke partijen. Dus vakministers die wetten in het parlement brengen en steeds wisselende meerderheden zoeken ? En elk jaar verkiezingen houden voor de tweede kamer, waarbij de ministers dus niet steeds hoeven af te treden, zodat het parlement een betere afspeigeling is van de bevolking. En referenda voor belangrijke onderwerpen. Geen Noord-Zuidlijnen zonder een referendum, want dat verplicht een gemeenteraad om er echt serieus mee om te gaan.

Ik weet niet wat de verschillende partijen vinden over onze democratie, en wie er eigenlijk een echte visie op heeft, maar daar zal ik mij eens in verdiepen.

De pers

Ik was een weekje in Frankrijk op bezoek bij oude vrienden en daarna skiën in Val Thorens, Fransen spreken overigens de s wél uit, en heb in die periode geen nieuws tot mij genomen.  Terug van ápres ski en met de disco-versie van “een bossie rooie rozen”  nog nagalmend in het hoofd, had een van mijn appartementgenoten de TV aangezet en kregen we het nieuws uit Mexico voorgeschoteld; 16 studerende jongeren doodgeschoten.  Vorig jaar 2600 drugsdoden.  Dat zijn geen mensen die aan drugs overlijden, maar mensen die elkaar doodschieten om drugsgeld. Zulk nieuws maakt dan ineens weer veel meer indruk, omdat je na een week nieuwsonthouding minder afgestompt bent voor alle drama’s die er in de wereld plaatsvinden en omdat het contrast met de ski en ápres ski zo groot is.

Dus het is heel goed om eens afstand te nemen en een tijd geen nieuws tot je te nemen; het (her)opent je ontvankelijkheid voor indrukken.

Het zet mij ook aan het denken over welk nieuws wordt gepresenteerd (wat wordt gekozen door een redactie) en hoe dat wordt gepresenteerd. Op zichzelf  is 16 doden in verhouding tot 2600 per jaar eigenlijk geen groot nieuws; 9 meer dan op een normale dag. Het wordt gekozen omdat het schokkend is, en het is schokkend omdat het weerloze jongeren betreft die zelf geen directe bemoeienis met de drugshandel hebben en omdat het dus zo zinloos lijkt. Het wordt schokkkend gepresenteerd met wat bloederige kamers en een interview met een huilende opa. Geen woord over de logica achter deze enorme drugsmafia die miljarden dollars verdient en dus de gehele Mexicaanse staat corrumpeert.  Als ambtenaar of politicus moet je erg sterk in de schoenen staan als je wordt bedreigd met de dood en gepaaid met veel geld. Mexico is een onveilig en instabiel land door deze drugsmafia. Zonder enige context is dergelijk nieuws eigenlijk volstrekt zinloos voor de ontvanger. De ontvanger neemt het tot zich, kan er niets meer en wordt er niet vrolijk van, en keert terug naar de gang van alle dag. De redactie kiest het onderwerp en de wijze waarop het wordt gepresenteerd op basis van (de verwachting over) de kijkcijfers; kennelijk wil het publiek het zo ?

Mexico is instabiel omdat drugs in de VS illegaal zijn. De gehele keten is gecriminaliseerd en de VS besteden een kapitaal aan de “war on drugs”. Deze oorlog is niet te winnen. Consumenten willen deze middelen. Legaliseren, reguleren, en de consument goed voorlichten is een prima alternatief voor het huidige beleid, en past heel goed in een open samenleving met vrije brugers. Het is veel goedkoper dan het huidige repressieve beleid en het zou zelfs geld opleveren door de normale belastingen zoals BTW en accijns, en het zou een stabiliserende werking hebben op de overheden. De Taliban leeft ook van drugsgeld en legalisering zou het kleed onder de Taliban wegtrekken. Waarom is dit zo onbespreekbaar ? 

Er is altijd een logica, hoe “gestoord” de bron van de logica ook is, en het is altijd goed om deze te verkennen. Zoeken naar de “root cause” is altijd goed. Iemand die zijn dochter opsluit en er kinderen mee maakt is gestoord, maar er is toch een logica achter.

Repressie werkt eigenlijk nooit. In Val Thorens sprak ik een Franse skileraar die zei dat afgelopen week gezellig was met de Nederlanders en de Engelsen, maar komende week niet omdat het dan vakantie is in Scandinavië en de Scandinavische jongeren zich klemzuipen en vandaaltje gaan spelen. Scandinaviërs zijn redelijke en vrije mensen, maar niet op het gebied van alcohol, laat staan op het gebied van drugs. Ik zie de logica daar (nog) niet van. Dat is wel relevant want op Europese schaal is veel meer te doen dan als klein landje. Wereldwijd is eigenlijk beter natuurlijk.

In ds VS ligt dat wat anders. Daar kun je als politicus niet meedoen als je niet pretendeert religieus en kerkelijk te zijn, afgezien van in New York, Boston en San Fransisco. Amerikanen neigen naar “beginselen ethiek”; het is fout en dus mag het niet en dus moet het verboden zijn. Dat de gevolgen juist averechts uitwerken intereseert de Amerikaan dan niet. Principieel en niet pragmatisch. Bovendien is in de VS een grote gevestigde orde die belang heeft bij de huidige situatie; de politie en de inlichtingendiensten. Die komen voor een deel zonder werk te zitten zonder deze repressie. Legalisering in de VS lijkt mij utopisch en dus zullen de Mexicanen de komende decennia wel in de huidige malaise blijven zitten.

Op Europese schaal is wel iets te bereiken lijkt mij. Zie het maar als een stemadvies….. En neem geen media tot je die voornamelijk negatief zijn. Zou er plaats zijn voor een krant die principieel 50% positief nieuws brengt en ook de logica achter het nieuws wat beter over het voetlicht brengt ?

Wordt het ooit wat met Afrika ?

In de vijftiger jaren was Kenia net zo rijk als Korea en China.  De ontwikkeling van Kenia is enorm achtergebleven op Zuid-Korea, en dan behoort Kenia nog tot de koplopers in Afrika.  Waarom blijft Afrika zo achter ? 

De enorme zee van boeken en artikelen over dit probleem behandelen allemaal verschillende aspecten, meestal van materiële aard.  Dan wordt vervolgens gesproken over bad-governance, corruptie, verspreiding van wapens, droogte, etc., etc..  En over de poverty-trap waar men uít zou moeten kunnen komen (Jeffrey Sachs).  Of over de aid-curse omdat het geven van hulp corrumpeert.  Dat laatste is vast wel waar, maar stellen dat Afrika verder was geweest zonder onze hulp is onzin.  Easterly met “the white man’s burden” raakt wel aan een aantal aspecten zoals het probleem van willekeurige koloniale grenzen, zodat stammenconflicten zijn ingebouwd in de huidige staten. 

De basis van de westerse welvaart is gelegd in de Verlichting.  Rond 1750 is een vrijheid van denken ontstaan die is ons beeld van de mens fundamenteel heeft veranderd, en waarbij mensen in principe gelijk zijn.  Deze fundamentele verandering heeft geleid tot democratie, vrijheid van meningsuiting, scheiding van kerk en staat, scheiding der machten waarbij de rechterlijke macht onafhankelijk is geworden en burgers zijn beschermd tegen de staat, enzovoorts, enzovoorts.  De vrijheid van denken heeft een enorme ruimte gecreëerd voor vrije wetenschapsbeoefening.  Dat heeft geresulteerd in de industriële revolutie en later in educatieve ontwikkeling; “gelijke kansen”.  Maar vóór de verlichting was er al een brede ethiek (de tien geboden), het schrift en de boekdrukkunst, het wiel, het gebruik van lastdieren welke de productiviteit van landbouw en handel mogelijk maakt, en begrip van eigendom zoals grond. 

Korea en China waren rond 1800 praktisch even ontwikkeld als Europa.  In China is duizenden jaren geleden een grote cultuur ontstaan.  Men heeft daar het schrift uitgevonden, kon legers organiseren en grote bouwwerken realiseren.  China was een bijzonder hoog ontwikkeld land dat achterop is geraakt, en is nu bezig aan een inhaalslag.  Voor Korea, India en Vietnam geldt grotendeels hetzelfde. Voor Latijns Amerika geldt dat eigenlijk ook wel, alhoewel de uitgangssituatie daar fundamenteel anders is door de grote instroom van Europeanen gedurende de koloniale tijd.  

De mens komt uit Oost-Afrika en is vandaar over de wereld gezworven.  Maar in Afrika is geen enkele ontwikkeling ontstaan.  Het schrift is er niet uitgevonden, het wiel is er niet uitgevonden, en zelfs het gebruik van lastdieren is niet ontstaan.  In Rwanda wordt op precies dezelfde wijze landbouw bedreven als 2000 jaar geleden, gebaseerd op menskracht.  Afrikanen leven met de natuur in familie en stamverbanden.  Veel Afrikanen geloven in de kracht van heksen, net zoals Europeanen 400 jaar geleden.  Wij bonden van verdachte vrouwen de handen op de rug en gooiden ze in het water, om te kijken of ze konden drijven.

Dus als Afrika “achterblijft” door redenen van bad-governance en corruptie, dan moeten we ons afvragen waarom er zo veel corruptie is.  Waarom is er zo veel “bad-governance” en “corruptie” naar onze maatstaven, die overigens al weer een beetje anders zijn dan die van Italianen, Russen en Chinezen. 

Wij hebben er duizenden jaren over gedaan om stabiele staten op te bouwen, en om Europa tot een democratisch continent te maken met vrijheid, welvaart en rechtszekerheid.  Feitelijk is dat pas zestig jaar geleden gerealiseerd in West-Europa, en twintig jaar geleden in de rest van Europa.  Afrika is daar pas enige tientallen jaren mee bezig. 

Afrikanen die een machtpositie verwerven hebben een ethiek en attitude die niet lijkt op onze waarden en normen, maar die omt vanuit de waarden en normen die vigeren in het leven in de natuur.  Met als basis dat je trouw bent aan je familie en je stam, en elkaar helpt.  Dat zijn positieve waarden die noodzakelijk zijn om te overleven in de natuur.  Met een “staatsinrichting” van stamoudsten en wijzen.  Een Afrikaan ziet het verschil tussen hemzelf en zijn functie nauwelijks.  Dat is logisch als je leeft in stamverbanden.  Dus geen scheiding der machten.  Er was geen rechtspraak op basis van geschreven wetten, dus je kunt ook geen onafhankelijke rechtspraak hebben.  Dat is allemaal heel erg nieuw. 

Afrikaanse staten hebben ook niet de basis aan menselijke kwaliteit die nodig is voor een snellere opbouw.  Het analfabetisme is enorm teruggelopen de laatste decennia.  In Tanzania gaat 75% van de kinderen naar de lagere school, 6% naar de middelbare school, en 3% naar vervolgonderwijs. Het bestrijden van analfabetisme wordt afgedwongen door ons, de donoren, want dat is sociaal. Maar daar kun je geen economie op bouwen.  

De ontwikkeling van Afrika gaat veel harder dan van welk continent ook.  Dat komt omdat Afrika zich kan spiegelen aan Europa, en gebruik kan maken van de beschikbare technologieën.  Maar het opbouwen van een samenleving zoals “wij” die kennen zal zeker nog vele generaties duren.  De wereld bestaat uit natuurverschijnselen en uit mensen die dingen doen.  Mensen doen dingen vanuit hun kennis en vanuit hun ethiek.  En dat zijn precies de elementen die slechts zeer langzaam veranderen. 

Zeggen dat Afrika achter blijft is niet reëel want je kunt de ontwikkeling van Azië of Latijns- Amerika niet als maatstaf hanteren, en onze verwachtingen al helemaal niet …..

Kopenhagen ?

Ik heb de afgelopen week een aantal denkmomenten gehad over duurzame ethiek.  Eerst een verhaaltje van Wubbo Okkels op de Clean Drinks bijeenkomst in het Lloyd hotel in Amsterdam.  Later zag ik Diederik Samsom in discussie met een “Jules Deelder” van de PVV.  En daarna een discussie bij de NL15 bijeenkomst van Mindz in Utrecht.  Daarnaast natuurlijk een stroom van nieuws en achtergronden over Kopenhagen.

Een terugkerend thema is de vraag of de aarde wel opwarmt, en dat er wel 31.500 wetenschappers zijn die zeggen dat het niet zo is, of dat het niet de schuld van de mens is.  De PVV zegt zelfs “wij kunnen wel iets doen aan het milieu maar niet aan het klimaat”.  Overigens kun je dan wel constateren dat de PVV veel betere mediatrainers gebruikt dan de PvdA.  Eerlijk gezegd heb ik daar wel een soort van bewondering voor, hoe de sfeer en stemming wordt gedicteerd door de tweede garnituur van de PVV. 

Voor zover ik het begrijp is er geen wetenschapper die ontkent dat de hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer in 100 jaar verdubbelt, tot het niveau van de laatste ijstijd  500.000 jaar geleden.  Dat wordt veroorzaakt doordat wij de olie, die zich in 100 miljoen jaar heeft gevormd uit plantaardig materiaal, er in 100 jaar doorheen jagen.  Meer dan 95% van deze uitstoot komt voor rekening van de westerse wereld; Europa, Noord Amerika en Australië.  De ontwikkelende landen beginnen nu pas een beetje mee te blazen.  De aarde warmt zeer hoogstwaarschlijk op.  Er zijn ook theoriën die de andere kant op wijzen.  En dat de vorm van de aarde verandert (de wereld is wel bijna rond, maar niet helemaal door de middelpuntvliedende kracht en door het gewicht van bergen en van het ijs op Groenland en op de Zuidpool).  Dat de aarde uit zijn tol is geraakt en de polen ooit anders lagen.

Een ding is zeker; wij kunnen niet zeker weten wat de effecten zijn van ons handelen.  Als 95% van de wetenschappers iets zegt, dan is het niet zeker.  En deze 95% zegt ook niet dat het 100% zeker is dat ….  Van de 5% die wordt aangehaald zegt niemand dat er zeker geen ecologische ramp zal gebeuren door de concentraties broeikasgas.  Iemand die zegt 100% zeker te zijn wat er gaat gebeuren is geen wetenschapper. 

De vraag is niet hoe zeker het is.  De vraag is wat ons het recht geeft om zo te handelen.  Wat ons het recht geeft om dergelijke risico’s te nemen.

Snel CO2 neutraal worden is mogelijk.  Het kost alleen wat meer op de korte termijn.  Waarschijnlijk niet eens zo heel veel meer. 

In de tien geboden staat niets over broeikasgas.  Maar als wij zorg willen dragen voor onze soort, dan moeten we zeggen “gij zult deze wereld niet slechter achterlaten dan gij deze heeft aangetroffen”.  Als wij een serieuze drang tot leven hebben en de menselijke soort in stand willen houden, dan moeten we dit als ethisch principe adopteren.

Blij met Geert ?

Ik heb vroeger wel eens op een middenpartij gestemd, maar dat doe ik al heel erg lang niet meer.  Vroeger zei men “als je jong bent en niet links dan heb je geen hart, en als je oud bent en niet rechts dan heb je geen verstand”.   Rechts stond voor minder belasting, goedkope energieopwekking, economie boven milieu, etc.  De paradigma van rechts is “eigenbelang en dan op de korte termijn”.  Hoe ouder ik word, des te linkser.  Is dat vreemd ?  Ook de linkse partijen, en zeker de PvdA en de SP, zijn vast komen te zitten in belangen van de gevestigde orde en eigenlijk dus helemaal niet progressief.  Net als de vakbond, die de korte termijn belangen van hun leden moeten nastreven anders verliezen ze hun bestaansrecht.  Weinig betrokken bij de wereld als geheel en voor de vooruitgang, maar betrokken bij het belang van één relatief kleine groep Nederlanders.

Links en toch een beetje blij met Geert ? 

De PvdA en de SP verliezen een groot deel van hun achterban.  De PvdA wil een brede volkspartij blijven.  Heel voeger stemden de katholieken op de KVP.  Niet omdat de katholieken het eens waren met het programma van de KVP, maar omdat dat zo hoorde.  En de arbeiders stemden op de PvdA omdat deze gelieerd was aan de vakbond.  Niet omdat de arbeiders het eens waren met het programma van de PvdA, maar wel omdat ze het gevoel hadden dat deze opkwam voor hun belangen.  Dat doen mensen niet meer.  Ze denken zelf na en maken zelf keuzes.  En dat is goed.  Dat dergelijke keuzes voor een deel nogal primair zijn is ook logisch.  De meeste mensen weten weinig van de inhoud van de politiek.  Men kiest op één of twee punten, op gevoel, en op vertrouwen.  En daar is niets mis mee; het kan niet anders.  Het is dus goed dat Geert er is, want het geeft een grote groep mensen iets om op te stemmen.  Het is therpeutisch om angst of boosheid te kunnen uiten.  Dan kropt het niet op.  Door voor Geert te zijn.  Angst voor het vreemde zoals hoofddoekjes of buitenlanders.  Boosheid dat ze niet gehoord of gezien worden.  Of omdat “de politici” een materialistische groep mensen van zich heeft vervreemd.  Het is goed dat hun gevoel wordt vertolkt.

En het is ook goed dat er iemand is die (nog) nergens bij hoort.  Een vrijdenker die geen onderwerpen uit de weg gaat.  Die niet vastzit in “politiek correct” en gewoon zegt wat er aan de hand is.  Dat hij dat overdrijft, een onprettige stijl hanteert en met onzinnige suggesties komt, dat is jammer.  Dat doet waarschijnlijk veel af aan het effect wat hij bereikt.  Een goed voorbeeld zijn de Antillen.  Deze hoeven niet op marktplaats gezet te worden of voor $1,- verkocht aan Venezuela.  Maar het is triest dat “de gevestigde orde” jarenlang accepteert dat corruptie welig tiert in een deel van de Nederlandse staat, en dat daar veel belastinggeld heen gaat wat zeer slecht wordt besteed en in verkeerde zakken terecht komt.  En dat iedereen de andere kant op kijkt is nog het allerergste.  Dat heeft de PVV bespreekbaar gemaakt en dat is goed. 

Vrijdenkers hebben geen gemakkelijk leven.  Socrates is zelfs veroordeeld tot de gifbeker en ter dood gebracht, omdat hij de staat ondermijnde door het stellen van te veel moelijke vragen.  Geert kiest voor een moeilijk bestaan; als outcast.  Dat verdient een vorm van respect.  Ook al is het waarschijnlijk meer blinde onbezonnenheid dan bewuste moed.